Logo [Addoz Oy]

Nyheter

 

12.04.2018

Användning Medicinklockan Secure ledde till betydligt bättre behandlingsresultat i USA


Pressmeddelande

Kampen mot smärtstillandeberoende i hemmiljö

Det finländska företaget Addoz Ab:s smarta dosett ingår i en studie i USA

I undersökningen som genomfördes på Vermontuniversitetet uppnåddes mycket goda resultat med hjälp av medicinklockan med betydligt förbättrade behandlingsresultat.

- Människor dör av överdoser och får infektioner när de väntar på behandling, berättar Stacey Sigmon, psykolog och forskare på Vermontuniversitetet. (Hela artikeln finns att läsa på La Crosse Tribune).

Substitutionspreparatet i studien (buprenorfintablett) ges oftast under överinseende av behandlande läkare i samband med behandling av opioidberoende bl.a. på öppenvårdsmottagningar eller i fängelser. Väntetiden för läkemedelsbehandling blir oftast flera månader lång. Stacey Sigmon letade efter en lösning på detta problem och hittade den finländska toppinnovationen – en elektronisk medicinklocka som hindrar missbruk och möjliggör medicinering i hemmet.

- Vi programmerade medicinklockan att lämna ut varje läkemedelsdos med tre timmars mellanrum. Dessutom krävdes det av brukarna att de skulle träffa forskarna regelbundet, i samband med vilket tabletterna räknades och brukarna fick lämna drogtester. Vi hade också daglig telefonkontakt med patienterna för att försäkra oss om att allt var bra, berättar Stacey Sigmon.

I studien fick patienter som ännu inte deltog i något behandlingsprogram utan väntade på behandlingsplats testa Addoz-medicinklockan. Resultaten var väldigt uppmuntrande. Studien omfattade 50 patienter. Av dessa fick 25 använda Medicinklockan Secure som framtagits för att minska läkemedelsmissbruk. Efter fyra veckors studieperiod lämnade 88 procent av dessa patienter ett negativt testresultat för läkemedel som inte ingick i studien. Efter åtta veckors studieperiod var motsvarande siffra 84 procent och efter 12 veckor 64 procent. Inte en enda patient i jämförelsegruppen lämnade ett enda negativt prov under hela studien.

- Effekten är enorm! Det är en anmärkningsvärt stor skillnad i slutresultatet, berättar doktor Nora Volkow (Director of the National Institute on Drug Abuse). Dessa resultat är av stor betydelse för behandling av patienterna, vilket visar att Addoz medicinklocka Secure fungerar.

Ledande överläkare Kaarlo Simojoki på A-Klinikka AB och A-klinikstiftelsen känner till studiens resultat och betraktar studien som ett bra bevis på nya teknologiska behandlingsmöjligheter.

- Vi har också erfarenhet av Addoz medicinklocka som möjliggjort en mer individuell behandling utan att äventyra säkerheten, konstaterar Simojoki.

Pilotstudien finansierades genom ett statligt bidrag. Det finns planer på en mer omfattande användning av Medicinklockan Secure i studier i USA. Dessutom har Addoz AB:s återförsäljare E-Pill, LLC lanserat produkten för allmän försäljning till lokala kunder i USA och Kanada.

Information om studien

Addoz AB

Antti Törmänen
antti.tormanen@addoz.com
+358 40 579 3470

USA & Kanada

E-pill Medication Reminders
1-800-549-0095
www.e-pill.com
www.AddictionRecoveryProducts.com